Firmosje marrëveshjes paraprake për kalimin e së drejtës së pronësisë për përfituesit e programeve nga procesi i rindërtimit

  • 25/02/2021
  • 12.30
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë