Bashkëbisedim me administratorin e një biznesi

  • 22/02/2021
  • 11.30
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë