Siç parashikohet në marrëveshjen ekzistuese për mbështetjen e Bankës së Shqipërisë me një linjë likuiditeti në vlerën 400 milionë euro, Banka Qendrore Evropiane dhe Banka e Shqipërisë kanë rënë dakord për zgjatjen e afatit të saj deri në muajin mars 2022. 

https://www.bankofalbania.org/Shtypi/Njoftimet_per_shtyp/Banka_e_Shqiperise_dakordeson_me_Banken_Qendrore_Evropiane_zgjatjen_e_afatit_te_linjes_se_likuiditetit_ne_euro_deri_ne_muajin_mars_2022.html

  • 04/02/2021
  • 16:00
  • Banka e Shqipërisë
  • Gent Sejko,
  • Gent Sejko,