Inagurim Fusha Sportit tek Rruga “Tish Daija”

  • 22/02/2021
  • 9.30
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari Bashkise dhe pjesemarrës të tjerë
  • Kryetari Bashkise dhe pjesemarrës të tjerë