Vizitë e Kryeministrit në disa objekte biznesi dhe bashkëbisedim rreth problematikave  më përfaqësuesit e tyre.

  • 23/02/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë