Inspektim i Kryeministrit për zhvillimin e procesit të vaksinimit kundër COVID 19.

  • 27/02/2021
  • Qarku Kukës
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit