Takim i Kryeministrit më disa përfaqësues të bujtinave dhe bashkëbisedim më ta rreth turizmit malor.

  • 26/02/2021
  • Qarku Lezhë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë