Takim informues/bashkëbisedim i Kryeministrit me përfaqësues të biznesit. Takimi  do të zhvillohet virtualisht.

  • 22/02/2021
  • Takim virtual, Kryeministria, Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë