Takim informues i Kryeministrit me disa qyetarë dhe bashkëbisedim me ta.

  • 27/02/2021
  • Qarku Kukës
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë