Takim informues i Kryeministrit me disa qytetarë dhe bashkëbisedim me ta.

  • 25/02/2021
  • Qarku Berat
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë