Interpelancë me ministren e Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj.

Në fokus të kësaj interpelance do të trajtohen:

-Afatet kohore për rimbursimin e TVSH-së.

-Përmirësimi i shërbimeve dhe ulja e burokracive në procedurat për rimbursim.

-Suporti për grupe të veçanta për pjesën e rimbursimit të TVSH-së. 

  • 25/02/2021
  • 09:00
  • Online në formatin Webex
  • Ministrja e Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj, Drejtoresha e Agjencisë për Dilalog dhe Bashkëqeverisje, Eridana Çano
  • Pëfaqësues nga biznese të interesuar