Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve që po kryhen në kantierin e ndërtimit për Aeroportin të Kukësit.

  • 27/02/2021
  • Qarku Kukës
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit