Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve të infrastrukturës rrugore.

  • 25/02/2021
  • Qarku Berat
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë