Inspektim i Kryeministrit lidhur me ecurinë e punimeve në infrastrukturë.

  • 27/02/2021
  • Qarku Kukës
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë