Inspektim i Kryeministrit lidhur me ecurinë e punimeve infrastrukturore.

  • 26/02/2021
  • Qarku Lezhë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë