Inspektim i Kryeministrit për ecurine e punimeve infrastrukturore në rindërtim.

(*) korrigjim i datës së zhvillimit të aktivitetit të raportuar më herët

  • 26/02/2021
  • Qarku Lezhë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë