Inspektim i Kryeministrit për ecurine e punimeve infrastrukturore në rindërtim.

  • 25/02/2021
  • Qarku Lezhë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë