Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve për stadiumin e qytetit.

  • 27/02/2021
  • Qarku Kukës
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit