Inspektim i Kryeministrit lidhur me ecurinë e punimeve të godines së DPSHTRR-Drejtoria Rajonale Berat.

  • 25/02/2021
  • Qarku Berat
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë