Inspektim per mbarevajtjen e procesit te Skemes se Naftes ne Bujqesi/ Vizite ne subjekte bujqesore dhe pika agroturizmi

  • 25/02/2021
  • Qarku Fier
  • Ministri dhe te tjere
  • Ministri dhe pjesemarres te tjere