Takim me OShC-të në kuadër të shpalljes së Thirrjes përmes metodologjisë LOD të Programit ReLOaD.

  • 23/02/2021
  • 11.00
  • Bashkia Shkodër
  • Përfaqësues të Bashkisë Shkodër
  • Përfaqësues të OShC-ve