Firmosja e Marreveshjes MK-KESH per krijimin e Muzeut te Hidrocentraleve

  • 23/02/2021
  • 11:00
  • Ministria e Kulturës
  • Ministri i Kulturës, drejtori i KESH
  • te ftuar