Prezantim i një Ekspozite me dokumente arkivore për Kosovën që ndodhen në DPA. Prezantimi do bëhet tek Kalaja e Tiranës (Familja Toptani)

  • 17/02/2021
  • 11.00
  • Kalaja e Tiranës
  • Përfaqësuesit e DPA, Kryeshefi i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës
  • Stafi i DPA, i ASHAK, përfaqësues së Kalasë së Tiranës, qytetarë, etj.