Vizitë dhe bashkebisedim i Ministres se Financave dhe Ekonomise Anila Denaj, me biznese per problematikat e biznesit, ceshtjet fiskale dhe nxitjen e punesimit.

  • 20/02/2021
  • Qarku Vlorë
  • Ministrja Anila Denaj, Pjesemarrës të tjerë
  • Ministrja Anila Denaj, Pjesemarrës të tjerë