Inspektim i Kryeministrit mbi ecurinë e procesit të vaksinimit.

  • 17/02/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë