Inspektim i Kryeministrit mbi vazhdimësinë e procesit të vaksinimit.

  • 21/02/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit