Takime të Ministres së Financave dhe Ekonomisë, Znj. Anila Denaj, me të rinjtë dhe diskutim i hapur për Politikat e Arsimit Profesional dhe Nxitjes së Punësimit.

  • 19/02/2021
  • Qarku Vlorë
  • Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Qytetarë
  • Qytetarë, Pjesëmarrës të Tjerë