Takim informues i Ministres së Financave dhe Ekonomisë, Znj. Anila Denaj, me përfaqësues të bizneseve për Lehtësitë Fiskale dhe Programet e Nxitjes së Punësimit.

  • 20/02/2021
  • Qarku Vlorë
  • Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Qytetarë
  • Qytetarë, Pjesëmarrës të Tjerë