Takim Informues i Ministres së Financave dhe Ekonomisë, Znj. Anila Denaj, për politikat mbështetëse për  qytetarët të parashikuara në Buxhetin e vitit 2021.

  • 21/02/2021
  • Qarku Vlorë
  • Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Qytetarë
  • Qytetarë, Pjesëmarrës të Tjerë