Takim Informues i Ministres së Financave dhe Ekonomisë, Znj. Anila Denaj, me qytetarë përfitues nga politikat e pagave të parashikuara në Buxhetin e vitit 2021.

  • 19/02/2021
  • Qarku Vlorë
  • Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Qytetarë
  • Qytetarë, Pjesëmarrës të Tjerë