Takim informues i Kryeministrit me disa qytetarë.

  • 20/02/2021
  • Qarku Elbasan
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë