Prezantimi i projektit të parkut të artit në Kinostudio

  • 19/02/2021
  • 12.00
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë