Inspektim i Kryeministrit lidhur me ecurinë e punimeve në infrastrukturën rrugore.

  • 18/02/2021
  • Qarku Vlorë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit