Inspektim në rrugen “Tom Plezha”

  • 20/02/2021
  • 09.30
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë