Inspektim i Kryeministrit lidhur me ecurinë e punimeve për qendrën e vaksinimit.

Shënim sqarues: Për shkak të kushteve të paparashikuara të motit, agjenda e Kryeministrit ka ndryshuar. Konkretisht, aktivitetet e raportuara më parë për datën 18 Shkurt në qarkun e Elbasanit, anullohen dhe shtyhen për në datën 20 Shkurt. Ndërsa aktivtetet e datës 20 Shkurt të raportuara në qarkun e Vlorës, anullohen dhe afrohen për datën 18 Shkurt.

  • 18/02/2021
  • Qarku Vlorë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit