Inspektim i Kryeministrit për punimet në Muzeut Hebraik.

  • 18/02/2021
  • Qarku Vlorë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë