Vizitë e Kryeministrit pranë qendrës së të moshuarve.

  • 17/02/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë