Vizitë e Kryeministrit pranë qendrës së të moshuarve.

  • 16/02/2021
  • Qarku Shkodër
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë