Monitorim i situatës së përmbytjeve në territor.

  • 22/02/2021
  • 08:00
  • Shtoj i Ri
  • Kryetari i Bashkisë, Administratori, banorë
  • Banorë