Monitorim i situatës së gërryerjes së tokës në territor.

  • 24/02/2021
  • 08:00
  • Ganjollë, Mali i Vukatanit
  • Kryetari i Bashkisë, Administratori, banorë
  • Banorë