Inspektim në kantierin e Rindërtimit të lagjes së re 5 maji në Tiranë, për të parë ecurinë e punimeve, avancimin e projektit sipas afateve, problematikat eventuale në terren etj.

  • 18/02/2021
  • 11.30
  • Tirane
  • Ministri i Rindertimit
  • Perfaqesues te njesise zbatuese, te zbatuesit te punimet etj.