Inagurim në bllokun që kufizohet nga rrugët Kastriotët- Gramozi…

  • 16/02/2021
  • 09.00
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë