Firmosje marrëveshjes paraprake për kalimin e së drejtës së pronësisë të përfituesve nga programet e procesit të rindërtimit

  • 18/02/2021
  • 14.00
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë