Pyetje – përgjigje me qytetar të ndryshëm në lidhje me procesin e rindertimit, etj

  • 13/02/2021
  • 10.00
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrësit e tjerë
  • Kryeministri, Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrësit e tjerë