Takim me përfaqësues së Shoqatës së Botuesve Shqiptarë.

  • 17/02/2021
  • 14:00-15:00
  • MASR
  • Ministrja Kushi & përfaqësues së Shoqatës së Botuesve Shqiptarë
  • Ministrja Kushi & përfaqësues së Shoqatës së Botuesve Shqiptarë