Do te inspektohet fillimi i punimeve  ne projektin Rikualifikim urban i lagjes “Llukan Prifti”

  • 17/02/2021
  • Lagjia Llukan Prifti,Kucove
  • Kryetari i Bashkise,Deputeti i Zones
  • Stafi Teknik i Bashkise