Pjesëmarrje në Konferencën Kombëtare “1 Vit Ligji për Rininë”.

  • 16/02/2021
  • 10:00-11:30
  • MASR
  • Ministrja Kushi; Drejtues të Qendrës “Epoka e Re”; OJF; përfaqësues të bashkive etj.
  • Ministrja Kushi; Drejtues të Qendrës “Epoka e Re”; OJF; përfaqësues të bashkive etj.