Inspektim i Kryeministrit, lidhur me ecurine e punimeve në infrastrukturën rrugore.

  • 19/02/2021
  • Qarku Fier
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit