Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve në infrastrukturën rrugore

  • 19/02/2021
  • Qarku Fier
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit