Inspektim i Kryeministrit lidhur me zhvillimin e punimeve infrastrukturore.

  • 19/02/2021
  • Qarku Fier
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit